17.1.3. Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Der har siden 2006 været fastsat en kvote for antallet af EUD-elever i staten, som udmeldes af Moderniseringsstyrelsen. Formålet er, at staten skal bidrage til at sikre grundlaget for uddannelsen af flere faglærte samt oprettelsen af flere praktikpladser.

Fra den 1. januar 2018 er alle arbejdsgivere på hele arbejdsmarkedet omfattet af praktikplads-AUB ordningen, som blev indført ved Trepartsaftale II fra 2016. Ordningen medfører, at der er indført et måltal for det årlige antal praktikpladser på den enkelte arbejdsplads. Derfor udmelder Moderniseringsstyrelsen ikke længere kvoter for antallet af EUD-elever i staten.

Du kan læse mere om praktikpladsafhængigt AUB på uvm.dk